فوریه 16, 2021

ایزوگام(عایق رطوبتی) چیست؟

ایزوگام(عایق رطوبتی) چیست؟ ایزوگام یک نوع پوشش مقاوم از قیر و الیاف مصنوعی است که با استفاده از گرما در مکان موردنظر چسبانده می شود. از […]