دفتر مرکزی

آدرس: ایران – استان خراسان رضوی – مشهد – انتهای بلوار وکیل آباد - پلاک 37

تلفن دفتر: 35094662(9851+)

همراه: 9922456921(98+)

پست الکترونیک : info@pirouzehfam.ir

کدپستی: 9189814134

کارخانه

آدرس : ایران – استان خراسان رضوی – شهرستان نیشابور – کیلومتر 35 جاده قدیم مشهد

کدپستی: 9314748375

icons8-linkedin-2048
icons8-whatsapp-2048
icons8-facebook-logo-2048