قیرگونی

از قیرگونی می‌توان به عنوان یکی از قدیمی‌ترین روش‌ها برای آب بندی و عایق کاری ساختمان یاد کرد. استفاده از این روش در بین تمام مردم مرسوم بوده و با روی کار آمدن سایر عایق‌های رطوبتی نیز منسوخ نشده است. مواد مورد نیاز برای اجرای قیرگونی اغلب قیر با درصد خلوص بالا، حرارت زیاد و گونی است. در قیرگونی از گونی برای تثبیت کردن قیر در محل خود استفاده می‌کنند. این روش عایق بندی دارای ایزولاسیون بالا است از همین رو برای عایق کاری سرویس بهداشتی و استخرها که بیشتر در مجاورت آب قرار دارند مناسب‌تر است. اجرای قیرگونی نیازمند تجربه و تخصص است؛ چراکه اشتباه در اجرای آن می‌تواند باعث پوسیده شدن گونی و از بین رفتن عایق شود.