ایزوگام دمیده (BOF)

ایزوگام دمیده (BOF)

این نوع ایزوگام‌ها از دمیدن هوا به یک مازوت یا نفت کوره ای درست می شوند به همین دلیل به آن ایزوگام‌های دمیده می گویند همچنین نسبت به ایزوگام‌های پلیمری از قدرت وعمر کمتری برخوردار هستند که باعث می شود دارای ضریب نفوذ بیشتر باشند و مقاومت کمتری در برابر آب و مواد نفتی داشته با شند . ایزوگام دمیده به خاطر قیمت پایین کاربرد بسیار گسترده‌ای دارد و برای عایق‌سازی استخر و همچنین پشت بام و سرویس بهداشتی و … به کار برده می‌شود. نوع بدون فویل آلومینیومی برای جاهایی استفاده می‌شود که در دیدرس نیست (مثل کف سرویس بهداشتی) همچنین از این نوع ایزوگام‌ها بیشتر در اندود کاری ، باتری موتور و ساخت ورق‌های پوشش بام استفاده می شود